Tomáš Gajdoš

Koordinátor športovej prípravy

KONTAKT

Mobil : +421 905 209 244
Email : tomi.gajdy@gmail.com